1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cửu Thiên Bí Bảo

Nhận thưởng

  • Cửu Thiên Bảo có rất nhiều tầng, mỗi tầng chứa đựng nhiều bảo vật quý giá. Số tầng Cửu Thiên Bảo càng cao, bảo vật càng nhiều.
  • Mỗi tầng đều có Bảo Vật Ngũ Hành cần được mở phong ấn. Sử dụng Điểm để mở phong ấn Bảo Vật Ngũ Hành và nhận phần thưởng.
  • Sau khi mở hết phong ấn Ngũ Hành sẽ kích hoạt Bí Bảo, nhận được phần thưởng và đặc quyền Bí Bảo của tầng tương ứng.

Nhận Điểm

  • Hoàn thành các loại nhiệm vụ ngày sẽ nhận được Điểm, mỗi ngày sẽ tạo mới nhiệm vụ 1 lần.
  • Kích hoạt Thẻ Tháng thì Điểm của nhiệm vụ ngày sẽ tăng 50%.
  • Kích hoạt Thẻ Chí Tôn thì Điểm của nhiệm vụ ngày sẽ tăng 50%.
  • Điểm tăng thêm của Thẻ Tháng và Thẻ Chí Tôn có thể xếp chồng với nhau.
  • Mỗi lần nạp 1 Vàng có thể nhận 1 Điểm (Vàng tặng thêm không nhận được Điểm). Điểm này không được cộng thêm bởi Thẻ Tháng, Thẻ Chí Tôn.

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt