1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kiến Tạo Môn Phái

Kiến tạo - Gia nhập

 • Tạo môn phái cần:
  • Cửu Thiên Bí Bảo đạt tầng 2.
  • Tiêu hao 600 Vàng.
 • Gia nhập môn phái: Chọn môn phái xin vào và đợi Chưởng môn duyệt.

Đấu Tiên Đài

Hoạt động môn phái

Dâng bảo
 • Có 3 mức dâng bảo: Sơ – Trung - Cao
 • Dâng bảo nhận được Cống Hiến Cá Nhân, Năng Động, Quỹ Môn Phái và Xây Dựng.

Đấu Tiên Đài

Phúc lợi môn phái
 • Năng động cá nhân: Hoàn thành nhiệm vụ môn phái, dâng bảo môn phái, đóng góp sẽ nhận năng động.
 • Năng động phái:
  • Năng động môn phái bằng tổng năng động tất cả thành viên.
  • Thanh năng động đạt đủ thì toàn môn phái được nhận lợi tức.
  • Mỗi ngày điểm năng động tái tạo lại.

Đấu Tiên Đài

Nhiệm vụ môn phái
 • Nhiệm vụ có độ khó từ 1-5 sao, nhiệm vụ có thể tạo mới để tăng sao.
 • Sao càng cao thưởng càng nhiều, sao nhiệm vụ sẽ được bảo lưu đến hết ngày.
 • Cùng lúc chỉ được nhận 1 nhiệm vụ.
 • Môn phái có lv càng cao càng có nhiều hoạt động và nhận được càng nhiều lợi ích.

Đấu Tiên Đài

Chiến trường môn phái

Tiên Trận

Đấu Tiên Đài

 • Điều kiện: Môn phái đạt đến Lv2 có thể báo danh tham gia Tiên Trận.
 • Thời gian:
  • 00h00 - 23h59 Thứ 2, Thứ 5 mở báo danh.
  • 18h00 Thứ 3, Thứ 6 bắt đầu chiến đấu.
 • Quy tắc:
  • Hệ thống tự ghép 2 môn phái có thực lực gần nhau nhất tiến hành Diễn Tiên Trận Đồ.
  • Mỗi thành đều có 5 độ khó, mỗi khi công phá 1 độ khó của phe địch thì phe ta được tăng 1 điểm.
  • Mỗi nhân vật có giới hạn hành động, khiêu chiến thành công trừ 1 điểm hành động.
  • Thành viên có thể sửa trận đồ hư hỏng của phe ta, mỗi lần sửa tốn 2 điểm hành động.
  • Mỗi 2 giờ hồi 1 điểm hành động, tối đa tích 5 điểm.
  • Mỗi độ khó chỉ được khiêu chiến thành công 1 lần, tự do chọn độ khó.
  • Môn phái nào đạt đủ 150 điểm trước sẽ giành thắng lợi. Nếu hết thời gian mà cả 2 môn phái đều chưa phân thắng bại thì phe nào có điểm cao hơn sẽ thắng.
 • Thưởng:
  • Thưởng thường: Vinh Dự, Cống Hiến, Bạc, vật phẩm hiếm, điểm xây dựng môn phái.
  • Thưởng ghép trong server, thưởng ghép liên server: Vinh Dự, Cống Hiến, Vàng.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt