1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Thần Tướng

Triệu Hồi Thần Tướng

 • Nhấp biểu tượng Triệu hồi để mở giao diện triệu hồi.
 • Dùng các loại Bùa hoặc Vàng để triệu hồi thần tướng:
  • Dùng Ngự Linh Phù để triệu hồi các thần tướng có tư chất từ bậc N ~ R.
  • Dùng Ngự Thần Phù để triệu hồi các thần tướng có tư chất từ bậc R ~ SSR.
 • Sau khi dùng phù lục sẽ được tự do vẽ phù văn để triệu hồi thần tướng.
 • Có thể xem trước danh sách thần tướng có thể triệu hồi.
 • Mỗi 48 tiếng sẽ được nhận 1 lần Triệu Hồi Thần Tướng miễn phí.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài  Đấu Tiên Đài  Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài
Xem trước danh sách tướng có thể triệu hồi

Đấu Tiên Đài
Giao diện triệu hồi

Pháp Bảo

Loại
 • Có 4 loại: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.
 • Mỗi thần tướng chỉ được trang bị cùng lúc 1 pháp bảo/loại, tối đa trang bị 4 loại pháp bảo.

Đấu Tiên Đài Đấu Tiên Đài Đấu Tiên Đài Đấu Tiên Đài

Kỹ năng
 • Kỹ năng mỗi loại pháp bảo đều có điểm khác nhau.
 • Thiên: Có tỉ lệ xuất hiện khi tới lượt thần tướng, kỹ năng gây sát thương và gây các hiệu ứng lên kẻ địch như: Choáng, Đóng Băng, Trúng Độc, Giảm Nộ Khí, ...
 • Địa: Bị tiêu diệt, đỡ đòn, né tránh hoặc sinh lực dưới % nhất định sẽ thi triển.
 • Huyền: Tấn công nộ khí, bạo kích, tiêu dịch địch và tử vong sẽ thi triển.
 • Hoàng: sau tấn công, mở màn sẽ thi triển, kháng các loại đóng bang, độc, choáng, thiêu đốt.
Tăng cấp Pháp Bảo
 • Pháp bảo tăng đến 3, 5, 8, 10, 13, 15 sao, có xác suất lớn tăng 1 cấp kỹ năng pháp bảo.
 • Phẩm chất pháp bảo càng cao, cấp kỹ năng được tăng càng cao.
 • Lục lam có thể tăng 2 cấp, tím tăng 4 cấp, cam và vàng tăng 6 cấp.
Thuộc tính ngẫu nhiên
 • Mỗi pháp bảo có tối đa 4 dòng, tối thiểu 1 dòng thuộc tính ngẫu nhiên.
 • Phẩm chất pháp bảo càng cao thì chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên càng cao.
Duyên phận
 • Mỗi thần tướng đều có 1 pháp bảo duyên phận.
 • Cấp sao pháp bảo càng cao, thuộc tính kích hoạt càng nhiều, thuộc tính tăng cho thần tướng càng nhiều.
Tăng sao
 • Mỗi khi tăng 1 sao cho pháp bảo đều tăng thuộc tính cơ bản của pháp bảo.
 • Mỗi lần tăng sao có xác suất cường hóa tăng 1 dòng thuộc tính ngẫu nhiên.
 • Thuộc tính ngẫu nhiên tối đa được cường hóa 6 lần.

Duyên Phận Thần Tướng

 • Mỗi thần tướng đều có duyên phận, tư chất, phẩm cấp càng cao càng có nhiều duyên phận.
 • Tối đa 5 duyên phận, tối thiểu 2 duyên phận.
 • Thần tướng không chỉ có duyên phận với thần tướng khác mà còn có duyên phận với pháp bảo.
 • Triệu hồi được thần tướng có duyên phận sẽ kích hoạt tăng các thuộc tính khác nhau.
 • Thần tướng duyên phận không ra trận vẫn tăng thuộc tính Duyên Phận.
 • Hiệu quả thuộc tính Duyên Phận tăng theo cấp sao của Thần Tướng.

Đấu Tiên Đài

Thức Tỉnh

 • Thức tỉnh thần tướng để tăng các thuộc tính cơ bản đồng thời mở khóa các kỹ năng thắc tỉnh.
 • Nguyên liệu để thức tỉnh thần tướng gồm: Bồi Nguyên Đơn, Long Hổ Đơn, Ngọc Điệp,... Bậc thần tướng càng cao sẽ cần các nguyên liệu càng hiếm để thức tỉnh.
 • Thần Tướng đạt đủ cấp độ mới có thể Thức Tỉnh.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài Đấu Tiên Đài Đấu Tiên Đài

Tăng Sao

 • Tăng sao thần tướng có thể tăng các thuộc tính cơ bản, lực chiến, thuộc tính thêm duyên phận.
 • Cần có mảnh thần tướng và bạc để tăng sao thần tướng.
 • Có thể tìm mảnh thần tướng tại:
  • Mở rương vượt ải.
  • Triệu hồi thần tướng đã sở hữu.
  • Mua mảnh tại Tiệm Thần Tướng.
  • Phong Ấn Nguyên Thần.

Đấu Tiên Đài

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt