1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chiến Dịch

Leo Tháp

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 15.
 • Số lần khiêu chiến: Không giới hạn số lần khiêu chiến.
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Tháp Trấn Yêu bao gồm 600 tầng. Mỗi tầng có thần tướng trấn thủ.
 • Đánh bại thần tướng trấn thủ sẽ lên tầng cao hơn.
 • Tầng càng cao, thần tướng trấn thủ tầng càng mạnh.
 • Khiêu chiếu thành công 1 lần tốn 2 hoạt lực (nếu thua sẽ không bị trừ).

Đấu Tiên Đài

 • Lần đầu tiên vượt ải sẽ nhận được thưởng đặc biệt. Vượt qua các tầng quan trọng sẽ nhận được Mảnh Phong Thần.
 • Mỗi ngày có thể nhận 1 phần thưởng theo số tầng vượt qua cao nhất.

Đấu Tiên Đài

1 VS 1

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 16.
 • Số lần khiêu chiến: Không giới hạn số lần khiêu chiến.
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Khiêu chiến người chơi khác giành chiến thắng sẽ hoán đổi hạng cho nhau.
 • Đội hình khiêu chiến thắng lợi cũng là đội hình phòng thủ khi bị người chơi khác khiêu chiến.
 • Lần đầu tiên đạt đến thứ hạng cao nhất sẽ nhận được thưởng Vàng.
 • Mỗi ngày 23h00 sẽ tổng kết và phát thưởng qua Thư.
 • Có thể dùng Vinh Dự đổi những vật phẩm quý hiếm Cửa Hàng như: SSR Khương Tử Nha, Mảnh SSR Khương Tử Nha, Pháp Bảo Tinh HoaTúi Phù Ấn.

Đấu Tiên Đài

Phó Bản Nhóm

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 18.
 • Số lần khiêu chiến: Không giới hạn số lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến tiêu hao 3 Hoạt Lực.
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Tối đa 3 người chơi tạo tổ đội vào Phục Ma Lục.
 • Thắng nhận Ma tinhPháp Bảo ngẫu nhiên.
 • Các loại Pháp Bảo có thể nhận bao gồm: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng với phẩm chất từ Lục đến Vàng.
 • Ma Tinh có thể dùng để mua Pháp Bảo hiếm ở Tiệm Bảo Vật.
 • Khiêu Chiến Cá Nhân thành công sẽ mở khóa tầng cao hơn. Tầng càng cao thì thưởng càng hấp dẫn và phong phú.
 • Mẹo: Có thể lập chiến thuật bằng cách xắp xếp thứ tự xuất chiến của tổ đội để vượt qua những tầng cao hơn.

Đấu Tiên Đài

Tu Tiên Lộ

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 20.
 • Số lần khiêu chiến: Mỗi ngày tạo mới và miễn phí số lần khiêu chiến ải. Có thể dùng Vàng mua thêm số lần khiêu chiến (Tu vi Cửu Thiên Bí Bảo càng cao số lần mua càng nhiều).
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Nhấp vào ô vuông để di chuyển.

Đấu Tiên Đài

 • Gặp quái thì chiến đấu thắng sẽ nhận thưởng, gặp rương thì nhận rương.

Đấu Tiên Đài

Đấu Tiên Đài

 • Mỗi lần khiêu chiến quái hoặc mở rương sẽ tiêu hao 5 điểm Thể Lực.
 • Tu Tiên Lộ tối đa 3 tầng, mỗi tầng gồm 4 quái và 2 rương.

Mừng Thọ

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 21.
 • Số lần mừng thọ: 3 lần/ngày.
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Nhấn vào Xuất phát để bắt đầu tham gia.

Đấu Tiên Đài

 • Nhấn Tạo mới để tăng cấp phẩm chất quà mừng, phẩm chất càng cao thưởng càng nhiều.
 • Mỗi ngày vận chuyển thọ lễ tối đa 3 lần, thời gian hoàn thành là 25 phút.
 • Mỗi ngày có 4 lần được đoạt thọ lễ. Đoạt thành công được nhận 20% thọ lễ, nếu bị đoạt sẽ mất 20% thọ lễ.
 • Có thể nhờ người chơi khác hộ bảo cho thọ lễ. Vào Hộ Bảo Tế Đàn để đăng ký hộ bảo.

Đấu Tiên Đài

 • Nếu được thuê và hộ bảo thành công sẽ được nhận 10% thọ lễ của người thuê.
 • Cấp hộ bảo càng cao thì được càng nhiều lần nhận hộ bảo.
 • Tốn 880 Vàng để mở Long Nhan Vui Vẻ trong 45 phút sẽ tăng 50% lợi ích tất cả thọ lễ đến Long Cung trong máy chủ. Mỗi ngày chỉ được mở 1 lần.

Đấu Tiên Đài

Phó Bản Bạc

 • Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 27.
 • Số lần khiêu chiến: 3 lần/ngày.
 • Phần thưởng:

Đấu Tiên Đài

Nội Dung

 • Đánh bại Chuột Yêu Trộm Bảo nhận được rất nhiều Bạc.
 • Mỗi khi đánh bại Chuột Yêu Trộm Bảo, Chuột Yêu lần sau sẽ tăng cấp, mạnh hơn và mang nhiều Bạc hơn.
 • Mỗi lần khiêu chiến đều có xác suất phát hiện Bánh Bao Như Ý, đánh bại sẽ nhận được thêm nhiều Bạc.

Đấu Tiên Đài

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt